R.2. TANGO JAKO TANIEC

Skrótowy adres tego rozdziału: taniec.etaniec.org

TANGO

Tango” jest terminem, którym określa się dwa tańce tak różne od siebie, że pod pewnymi względami trudno znaleźć jakiekolwiek podobieństwo. Czerpią z symboliki i zasad w pewnym sensie przeciwstawnych. Jakiekolwiek wspólne ich źródła (a są) nie mają w kontekście niniejszego tutoriala zastosowań. 

UWAGA 1.
Podstrona 8. Tango międzynarodowe (to nie to) dotyczy innego tańca o tej samej nazwie.

UWAGA2. Potoczne nazewnictwo w Polsce jest mylące, zaś polska Wikipedia zawiera sporo nieporozumień. Nie kieruj się nią.

Tango argentyńskie (ang.: argentine tango)

Taniec (i rodzaj muzyki) zapoczątkowany w Argentynie i Urugwaju na przełomie XIX i XX w., w 2009 r. wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, który odzyskał popularność w Argentynie po upadku junty w latach 80-tych XX w., zaś w Polsce po 1999 r.
To właśnie tango chcesz tańczyć. Właśnie to tango jest tańczone na milongach, to ono stanowi kanwę unikalnego, popularnego na wszystkich kontynentach środowiska tangueros, to ono jest przedmiotem niniejszego przewodnika.