0. Podstawy techniki dla panów (7 krótkich filmów)


Exercise #1: Basic Walking

Exercise #2: Balanced Walking

Exercise #3: Walking Backwards

Exercise #4: Side Steps and Pivots

Exercise #5: Side Steps and Pivots

Exercise 6: Forward Ochos

Exercise #7: Back Ochos

Spacery, kroki boczne, obroty i ochos. Komentowane po angielsku demonstracje.

Comments