4. Ozdobniki dla pań (krótki wykaz wideo)Kilka ozdobników, każdy w kilku odmianach o różnych stopniach komplikacji.
Hiszpańskojęzyczne nazwy.