Ogłoszenia i nowości NETango

Ogłoszenia i nowości dotyczące tango nuevo, neo, electronic, fusion, ... (Polska i świat).
Niniejsza strona jest działem blogowym i można ją zasubskrybować (poniżej).

ETaniec.org pozostaje zamrożony do czasu przenosin, treści są uaktualniane w Przewodniku "Tango - moja nowa pasja". Zapraszam do Przewodnika.

opublikowane: 23 lut 2018, 06:03 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 23 lut 2018, 06:11 ]W związku z zaplanowaymi na ten rok przenosinami całego serwisu etaniec.org i związanymi z tym głębokimi zmianami jego zawartości, wszystkie treści działu Tango-DJ Corner zostały przeniesione do Przewodnika 
i tam rozszerzone, uzupełnione oraz zaktualizowane. Przewodnik będzie nadal rozbudowywany, uzupełniany i uaktualniany. Treści dostępne tutaj, na stronach Etaniec.org, pozostaną zamrożone do czasu przenosin.
Zapraszam do Przewodnika.


Lechosław Hojnacki
Autor

Dlaczego prowadzący często są znudzeni własnym tańcem i co można z tym zrobić (V. Toumanova) - kolejne tłumaczenie polskie

opublikowane: 19 lip 2017, 01:26 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 19 lip 2017, 01:29 ]


Polecam następne moje kolejne tłumaczenie. Tym razem Veronica Toumanova pomaga uniknąć znudzenia własnym tańcem. Warto przeczytać, jak zwykle znajdziemy kilka wnikliwych obserwacji i diagnoz..

Dlaczego nie zawsze dobrze rozumiemy "społeczny" aspekt tanga (polecam kolejne tłumaczenie)

opublikowane: 18 lip 2017, 02:34 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 18 lip 2017, 02:35 ]


Polecam moje kolejne tłumaczenie, które pomaga zrozumieć i uporządkować szereg drobnych niuansów powszedniego życia środowiska tangowego. Z pewnością każdy odnajdzie tam kilka znajomych sytuacji.

Wróćmy do tradycji - apel znanego wirtuoza parkietu

opublikowane: 11 lip 2017, 04:50 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 12 lip 2017, 22:50 ]

Aoniken Quiroga jest mistrzem tanga znanym i rozpoznawalnym (zob. filmik poniżej). Jak sam pisze, poświęcił tangu każdą godzinę życia od siedmiolatka do dziś (31). Refleksje z własnych obserwacji jak w ciągu ostatniego pokolenia zmienia się podejście do tradycyjnych codigos, ubrał w formę apelu, który ostatnio krąży w Sieci. Przekazuję poniżej z własnym tłumaczeniem polskim gwoli refleksji.
PL*

Dziś chciałbym powiedzieć coś o społeczności tanga, a ściślej, DO społeczności tanga na całym świecie. Ostatnio doświadczamy największego wyzwania, jakie kiedykolwiek stanęło przed tangiem. Stajemy oto na skraju banału, stajemy wobec utraty esencji tanga, zjawiska, które innych tańców dotknęło już wcześniej.
Kocham tango. Jest ono jedyną rzeczą, którą umiem; jest jedyną rzeczą, której poświęciłem każdą godzinę swojego życia od siedmiolatka do dziś. Teraz mam trzydzieści jeden lat, mieszkam od pięciu lat we Włoszech i cierpię. Cierpię wskutek aktualnego stanu tanga. Widzę, jak zanikają codigos, z którymi dorastałem; widzę, jak poważanie dla innych jest niszczone przez egocentryzm, widzę słowo mistrz używane przez byle klowna; widzę że unika się takich wielkich interpretatorów jak Troilo i Pugliese, bo się do nich „trudno” tańczy; widzę, jak milonga staje się sceną, na której każdy chce być gwiazdą i zrobi wszystko, by błysnąć. Wszystko to przysparza mi cierpienia, ponieważ – jak wielu innych tancerzy – chodzę na milongi coraz rzadziej lub wcale, albowiem czasem wydaje mi się to przegraną bitwą. Ale wtedy znów czuję, że nie mogę sobie na to pozwolić, bo to jak uśmiercanie fundamentalnej części mojego życia.

Tango wymaga, aby je szanować, aby je kochać, poznawać, studiować, analizować i musimy raz na zawsze zrozumieć, że tango jest całą kulturą społeczną, a jego najbardziej szlachetnym przejawem jest milonga, miejsce taneczne, gdzie wchodzimy w społeczne interakcje, gdzie stajemy się częścią społeczności o bogatym systemie wartości. Aby to było możliwe, musimy wrócić do korzeni milongi. Wszystkim tym, co naprawdę liczy się w milondze, jest społeczny taniec. Dla tych, którzy chcą występować, istnieją pokazy i sceny, ale nie na milondze. Na milondze chodzimy, sprawiamy, że RONDA się kręci. Musimy rozumieć wagę szacunku, ważność tradycji; tylko wtedy możesz zrozumieć, że nie ma niczego piękniejszego niż chodzenie z elegancją i do rytmu muzyki.

Oto dlaczego proszę, abyście się do mnie przyłączyli w jednomyślnym wołaniu: powróćmy do tradycji milongi, powróćmy do tanga, powróćmy do chodzenia

Dziękuję.

Aoniken Quiroga

Today I would like to talk about the tango community, or better said, TO the tango community in the world. These days, we find ourselves facing the greatest challenge that tango has ever encountered. We are on the verge of banality, on the verge of losing the essence of tango, which is something that has happened to other dances already. I love tango. It is the only thing I know how to do; it is the only thing to which I dedicated every hour of my life since I was seven years of age. Today I am thirty one and I have lived in Italy for five years and I suffer, I suffer because of today’s situation, I see the codigos that I grew up with, being lost, I see that respect towards others is destroyed by egocentrism, I see the word MAESTRO being used by any clown, I see the great interpreters like Troilo and Pugliese being shunned because they are “difficult" to dance, I see the milonga has become a stage where everyone wants to be the star and is capable of anything just to be so. And this makes me suffer because I, along with so many tangueros, end up deciding to not attend or to attend less and less milongas because sometimes it all appears to be a lost battle. But then again, I feel I cannot allow this to happen because it would be like killing a fundamental part of my life. Tango needs to be respected, to be loved and to become familiar to us, to be studied, and to be analyzed and we have to understand once and for all that the TANGO is POPULAR CULTURE and its most noble expression is the MILONGA, the dance venue, that place where we socialize, where we become part of a community full of values, and for this to happen, we have to return to its roots. In the milonga, all that counts is the social dance. The shows and the stage exist for those that want to perform, but not at the milonga. In the milonga we WALK, we make the RONDA rotate. We need to understand the importance of respect, the importance of tradition and only then will you be able to understand that there is nothing more beautiful than to walk with elegance and rhythm. That is why I ask all of you to join me in an unanimous cry: LET'S RETURN TO THE TRADITIONS OF THE MILONGA, LET'S RETURN TO TANGO, LET'S RETURN TO THE WALK. Thank you, 
 Aoniken Quiroga 

Texto original: 
Hoy quiero hablar de la comunidad de tango o mejor dicho a la comunidad del tango en el mundo, hoy en día nos encontramos con el más grande desafío que vivió el tango, ya que, según mi parecer estamos en la cornisa de la banalidad, de la pérdida de lo escencial y el riesgo es caer en el fracaso,que ya en otros tiempos han sufrido otros ritmos. Yo amo el tango, es lo único que se hacer, es a lo unico que dedique cada hora de mi vida, desde mis 7 años en adelante, hoy tengo 31 y vivo en italia hace 5 y sufro, sufro porque la situación actual, donde se han perdido los códigos que me criaron, donde el respeto hacia el prójimo viene destruido por el egocentrismo, donde la palabra MAESTRO viene utilizada para cualquier cachivache, donde a los grandes interpretes de la musica como TROILO O PUGLIESE vienen corridos al costado por que " son dificiles", donde la milonga se convirtió en un escenario donde todos quieren ser protagonistas y son capaces de todo por hacerlo. Y esto me hace sufrir, por que el resultado es que yo, como tantos otros tangueros terminamos optando por no ir mas o cada ves menos, por que a veces parece una batalla ya perdida. Pero no me puedo permitir que eso suceda por que sería como amasijar una parte fundamental de mi vida. Al TANGO hay que respetarlo, quererlo y conocerlo, estudiarlo, analizarlo y hay que entender de una vez por todas que el TANGO es CULTURA POPULAR y su expresión más noble es la MILONGA, el salon de baile, ese lugar de sociabilidad, de comunión y de gesta de valores, y para que esto ocurra hay que volver a las raíces, en la milonga solo cuenta el baile SOCIAL, para el firulete estan los shows y los escenarios,no la milonga, en la Milonga se CAMINA, SE HACER GIRAR LA RONDA, entiendan la importancia del RESPETO, de la TRADICIÓN, y entenderán que no hay nada mas lindo que CAMINAR CON ELEGANCIA Y COMPÁS, por eso les pido que se unan conmigo en un grito unánime VOLVAMOS A LA MILONGA, VOLVAMOS AL TANGO, VOLVAMOS A CAMINAR. GRACIAS 
Aoniken Quiroga

*Tłumaczenie polskie: L. Hojnacki (wytłuszczenia pochodzą od autora)
Źródło: FB via A. Cronin.

Dlaczego najważniejsza rzecz w tangu nie bierze się z tanga? Jeszcze jedno tłumaczenie V. Toumanovej

opublikowane: 11 lip 2017, 04:28 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 11 lip 2017, 04:30 ]


Polecam tłumaczenie tekstu, który pomaga wyjaśnić wiele różnic w ocenach między tancerzami na różnych etapach rozwoju tangowego. Także nieporozumień w ocenie własnych potrzeb, umiejętności i możliwości.


Polecam nowe tłumaczenie: Dlaczego tango zmienia twoje życie?

opublikowane: 3 maj 2016, 09:25 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 3 maj 2016, 09:29 ]


Oto moje kolejne tłumaczenie Veroniki Toumanowej. Polecam tym razem tekst niemal filozoficzny: "Dlaczego tango zmienia twoje życie?"
Oryginał: "Why tango changes your life".
Autorka: Veronica Toumanova, verotango.com, 2013. 

Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki, 2016.

Skrót adresu oryginału: goo.gl/mT4Tyn 
Skrót adresu tłumaczenia: goo.gl/To8FgF

Trzy teksty Veroniki Toumanovej przetłumaczyła Patrycja Kamińska

opublikowane: 24 kwi 2016, 23:35 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 24 kwi 2016, 23:53 ]


Oto trzy teksty Veroniki Toumanovej w tłumaczeniu Patrycji Kamińskiej, znakomitej tanguery ze Szczecina. Nie są nowe, ale tylko dwa z nich są zlinkowane na stronie Veroniki, a wszystkie warto przeczytać. 
(Na fot. obok: Patrycja.)

Czy tango jest tylko dla poetów? Wątpliwości rozwiewa Veronica (kolejne tłumaczenie)

opublikowane: 21 kwi 2016, 00:09 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 3 maj 2016, 09:17 ]


Przetłumaczyłem kolejny tekst "Dlaczego twój nauczyciel tanga bardzo chce, żebyś tańczył(a), a wciąż uczy cię tylko kroków?" (Why your tango teacher desperately wants you to dance but keepsteaching you steps).  Polecam lekturę. Pomoże ci nie tylko zrozumieć istotę tanga, ale także zdecydować, czy chcesz być poetą, czy tylko recytatorem.


Autorka: Veronica Toumanova, www.verotango.com, 2014. 
Tłum. Lechosław Hojnacki, 2016. 


Tłumaczenie dostępne: www.etaniec.org/artykuly-i-tlumaczenia/steps
Skrót adresu oryginału: goo.gl/LPdiom  
Skrót adresu tłumaczenia: goo.gl/7gEy7T

Polecam tłumaczenie znakomitego i ważnego artykułu Veroniki Toumanovej

opublikowane: 17 kwi 2016, 03:31 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 17 kwi 2016, 03:35 ]Przetłumaczyłem znakomity i ważny tekst Dlaczego podziwiamy kroki ale kochamy objęcia (Why we marvel at steps but yearn for embraces).  Polecam jako lekturę obowiązkową dla każdego. Upowszechniajcie. Uważam zawarte w nim tezy za kluczowe przyczynki do rozwoju tangowego każdego z nas. Miłej i owocnej lektury.


Autorka: Veronica Toumanova, www.verotango.com, 2014.
Tłum. Lechosław Hojnacki, 2016.


Tłumaczenie dostępne: www.etaniec.org/artykuly-i-tlumaczenia/objecia
Skrót adresu oryginału: goo.gl/UgSJ7S
Skrót adresu tłumaczenia: goo.gl/T1QYu2

Pomoc dla zupełnie początkujących i komplet dla niezaawansowanych

opublikowane: 10 mar 2016, 06:01 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 10 mar 2016, 06:03 ]


 Przewodnik Tango - moja nowa pasja... rozrasta się stale i jest dostępny online (z możliwością drukowania) pod adresem 


 Jednocześnie pod tym samym adresem pojawiły się dwa miniprzewodniki milongowe dla początkujących (Idę na pierwszą milongę ..., 2 strony, PDF) oraz dla mało zaawansowanych (Na milondze..., 4 strony, PDF).

Wszystkie materiały udostępniam na otwartej licencji CC BY-SA 4.0.


Lechosław Hojnacki


1-10 of 77